Singhapark Chaingrai

Skip to Main Content »

 
  My cart 0
My Cart

You have no item in your shopping cart.

thภาษาไทย

You're currently on:

Singha Mountain Bike Thailand Open 2017

Posted on 2017-10-03T07:10:46+07:00 by Admin

Singha Mountain Bike Thailand Open 2017

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการเก่าแก่และใหญ่ที่สุดประจำปี ที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องกว่า 17 ปี 
แข่งขันวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย


ค่าสมัครแข่งขัน 
- ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2560 : 
* ค่าสมัครประเภท A / B / C : 900 บาท
* ค่าสมัครประเภท VIP : 1500 บาท (ได้รับถ้วยที่ระลึกทุกท่าน)- ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2560 : 
* ค่าสมัครประเภท A / B / C : 1200 บาท
* ค่าสมัครประเภท VIP : 1500 บาท (ไม่ได้รับถ้วยที่ระลึก, ได้รับของที่ระลึกตามปกติ)

กฎกติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน (ประเภทแข่งขัน)
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
2. แฮนด์จักรยานต้องเป็นเสือภูเขาเท่านั้น
3. ใช้โช๊คหน้าเท่านั้น (หมายถึงตะเกียบหน้าที่มีช่วงยุบจะยุบเท่าไหร่ก็ได้แบบเฮดช๊อค Leftyใช้ได้หมด มีล๊อคเอาท์หรือไม่มีก็ได้ ห้ามใช้ตะเกียบแข็งไม่มีช่วงยุบในการแข่งขันครั้งนี้)
4. ขนาดของยางรถจักรยานเสือภูเขาไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว
5. กฎกติกาการแข่งขันจะใช้ชิพในการตัดสิน และจำนวนรอบที่ปรากฏในระบบชิพถือเป็นการตัดสินโดยเอกฉันท์ (โดยทีมแข่งขันจะต้องติดชิพบริเวณหลักอานเท่านั้น)
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันจักรยานอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง 
7. การเซอร์วิสของทีมต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางคณะกรรมการและผู้จัดการแข่งขันระบุไว้เท่านั้น 
8.ในกรณีเกิดความเสียหายกับตัวรถในระหว่างการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือตลอดการแข่งขัน กรรมการจะตัดสิทธิ์ออกจากแข่งขันของนักกีฬาท่านนั้น
9.ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด 
10. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้ 
11. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับชิพ,เบอร์ อีกทั้งต้องติดชิพ,ป้ายเบอร์ ตามตำแหน่งที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเอาไว้เท่านั้น 
12. ในระหว่างทางจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สื่อสารตลอดเส้นทางการแข่งขัน
13. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความการยินยอม จากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
14. รุ่นอายุให้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด
15. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกกรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการและต้องวางเงินประกัน 3,000 บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน)
16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
17. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด 
18. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 40 นาที 
19. หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักกีฬาท่านใด จงใจ กระทำการใดๆอันก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายกับนักกีฬาท่านอื่น ทางกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน
20. อ้างอิงกติการการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ฉบับล่าสุด และระเบียบการแข่งขันของสมาคมจักรยานฯ ว่าด้วยระเบียบและข้อบังคับการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557


SINGHA PARKcontrol
Shoppingcontrol
BRANCHcontrol