Singhapark Chaingrai

Skip to Main Content »

 
  My cart 0
My Cart

You have no item in your shopping cart.

thภาษาไทย

You're currently on:

Fun Ride, Fun Run 2015 : ปั่นไป แบกไป A

Posted on 2015-07-20T21:58:31+07:00 by Admin

ปั่นไป แบกไป Fun Ride, Fun Run 2015 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย 
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 

ค่าสมัครแข่งขันราคาพิเศษสำหรับทุกประเภท 450 บาท (ถึงวันที่ 5 กันยายน) ราคาปกติ 600 บาท
(ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำการแข่งขัน, สิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัลจากผู้สนับสนุน, อาหารเช้าและอาหารกลางวัน)รายละเอียดรุ่นแข่งขัน
 
ประเภทแข่งขันชาย / Male

ประเภทแข่งขันชาย / Male
รุ่นชายทั่วไป (Open)

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 40-49 ปี

รุ่นอายุ 50-59 ปี

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

ประเภทแข่งขันหญิง / Female

รุ่นหญิงทั่วไป (Open)

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป

ประเภททั่วไป / Others


รางวัลประจำการแข่งขัน (ประเภทแข่งขันชาย)

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 1,000 บาท
**กรณีรุ่นแข่งขันใดมีผู้สมัครแข่งขันไม่ครบ 10 คน ทางผู้จัดขอลดเงินรางวัลตามสัดส่วนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

*** เงินรางวัลที่แจ้งไว้ ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %

**กรณีรุ่นแข่งขันประเภทใด มีผู้สมัครแข่งขันไม่ถึง 10 ท่าน ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกเงินรางวัลประจำการแข่งขันในประเภทนั้นๆ


วิธีการสมัครแข่งขัน

1. สมัครแข่งขันได้ที่ www.singhapark.com หรือ โทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 081-802-4632 หรือ 089-980-0255 ในระหว่างเวลา 10.00 -18.00 น.
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน (เพื่อความถูกต้องและเป็นหลักฐานสำหรับนักกีฬาเอง)
3. โอนเงินค่าสมัครแข่งขันไปที่ บัญชีเลขที่ 784-2-18407-4 ธ.กสิกรไทย สาขาสีลม ซอย 1 (อาคารฮิลลิค เฮาส์) ชื่อบัญชี นายวินัย ทรรทรานนท์
4. ส่งหลักฐานการสมัครโดยการ โพสต์หลักฐานการโอนเงินไป ที่ info.singhapark@gmail.com และรอรับอีเมล์คอนเฟิร์มการสมัครเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อรับเบอร์และชิพจับเวลาการแข่งขัน
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ที่ www.singhapark.com และ www.thaimtb.com      
6. หากทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ตรวจสอบไม่พบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในสรุปรายชื่อผู้แข่งขัน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบได้ที่เบอร์ 081-802-4632 หรือ 089-980-0255
7. ทางทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสมัครแข่งขันทุกกรณี


กฎกติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน (ประเภทแข่งขัน)

1.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น
2. แฮนด์จักรยานต้องเป็นเสือภูเขาเท่านั้น
3. ใช้โช๊คหน้าเท่านั้น (หมายถึงตะเกียบหน้าที่มีช่วงยุบจะยุบเท่าไหร่ก็ได้แบบเฮดช๊อค Leftyใช้ได้หมด มีล๊อคเอาท์หรือไม่มีก็ได้ ห้ามใช้ตะเกียบแข็งไม่มีช่วงยุบในการแข่งขันครั้งนี้)
4. ขนาดของยางรถจักรยานเสือภูเขาไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว
5. กฎกติกาการแข่งขันจะใช้ชิพในการตัดสิน และจำนวนรอบที่ปรากฏในระบบชิพถือเป็นการตัดสินโดยเอกฉันท์ (โดยทีมแข่งขันจะต้องติดชิพบริเวณหลักอานเท่านั้น)
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะและอุปกรณ์เพื่อการแข่งขันจักรยานอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง รวมถึงจะต้องมีไฟแสงสว่างที่จักรยาน ด้านหน้าและด้านหลังชัดเจน
7. การเซอร์วิสของทีมต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางคณะกรรมการและผู้จัดการแข่งขันระบุไว้เท่านั้น
8..ในกรณีเกิดความเสียหายกับตัวรถในระหว่างการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือตลอดการแข่งขัน กรรมการจะตัดสิทธิ์ออกจากแข่งขันของนักกีฬาท่านนั้น
9.ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
10. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้ 

11. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับชิพ,เบอร์ อีกทั้งต้องติดชิพ,ป้ายเบอร์ ตามตำแหน่งที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเอาไว้เท่านั้น
12. ในระหว่างทางจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สื่อสารตลอดเส้นทางการแข่งขัน
13. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความการยินยอม จากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
14. รุ่นอายุให้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.ที่เกิด
15. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกกรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการและต้องวางเงินประกัน 3,000 บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน)
16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
17. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด (ทั้งทีม)
18. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 40 นาที
19. หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักกีฬาท่านใด จงใจ กระทำการใดๆอันก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายกับนักกีฬาท่านอื่น ทางกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขันทั้งทีม


 

SINGHA PARKcontrol
Shoppingcontrol
BRANCHcontrol