Singhapark Chaingrai

Skip to Main Content »

 
  My cart 0
My Cart

You have no item in your shopping cart.

thภาษาไทย

You're currently on:

Singha Fun Ride Fun Run 2016

Singha Fun Ride Fun Run 2016

Quick Overview

การแข่งขันจักรยานที่เป็นไฮไลท์ของสิงห์ปาร์ค เชียงราย อีกรายการหนึ่งในช่วงฤดูฝน สำหรับการแข่งขันที่ชื่อว่า “สิงห์ ปั่นไป แบกไป” แน่นอนแล้วว่าผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้ร่วมแข่งขันกันบนรถจักรยานเท่านั้น แต่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปพร้อมจักรยานทุกวิถีทางทั้ง แบก-ยก-ลาก-เข็น

Details

Singha Fun Ride Fun Run 2016

สิงห์ ปั่นไป แบกไป 2016

 

ราคาค่าสมัครแข่งขัน

ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559

ค่าสมัคร ราคา 450 บาท

 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

ค่าสมัคร ราคา 600 บาท


 

รุ่นที่เปิดรับสมัคร และการแข่งขัน

ชาย

- ชายอายุไม่เกิน 18 ปี 

- ชายทั่วไป 

- ชายอายุ 30-39 ปี 

- ชายอายุ 40-49 ปี 

- ชายอายุ 50-59 ปี 

- ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป 

หญิง

- หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี 

-  หญิงทั่วไป 

- หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป 

ประเภททั่วไป 

- Fun Ride Fun Run 

* หมายเหตุ : 1 รอบสนาม เท่ากับ 4 กิโลเมตร


ของที่ระลึก

*** ผู้สมัครจำนวน 300 ท่านแรกที่สมัครเข้ามาจะได้รับเสื้อ Singha Jersey 2016 Limited Edition ***

รางวัลประจำการแข่งขัน ( แยกตามรุ่น )

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 1,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน

*หมายเหตุ : รุ่น Fun Ride Fun Run จะได้รับเหรียญรางวัลท่านละ 1 เหรียญ

*หมายเหตุ : กรณีรุ่นแข่งขันใดมีผู้สมัครแข่งขันไม่ครบ 10 คน ทางผู้จัดขอลดเงินรางวัลตามสัดส่วนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

*หมายเหตุ : เงินรางวัลที่แจ้งไว้ ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

13.00-18.00 น.  นักกีฬาสามารถมารับหมายเลข และของที่ระลึกได้ ณ จุดลงทะเบียน ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

6.00-8.30 น.      นักกีฬาสามารถรับหมายเลขได้ตามกำหนดเวลา 

9.00 น.             เริ่มการแข่งขันรุ่น Fun Ride Fun Run

10.00 น.            เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุไม่เกิน 18 ปี

                        เริ่มการแข่งขัน รุ่นหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี

                        เริ่มการแข่งขัน รุ่นหญิงทั่วไป

                        เริ่มการแข่งขัน รุ่นหญิง 30 ปีขึ้นไป

                        เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุ 60 ปีขึ้นไป

                        เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุ 30-39 ปี

                        เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุ 40-49 ปี

                        เริ่มการแข่งขัน รุ่นชายอายุ 50 -59 ปี

                        เริ่มการแข่งขัน ชายทั่วไป

 

 

SINGHA PARKcontrol
Shoppingcontrol
BRANCHcontrol